Sunday, April 10, 2016

Kết quả Giải Vô địch cờ vua Trẻ Châu Á – 2016 tại Mông Cổ, nội dung Cờ nhanh và chớp

Kết quả Giải Vô địch cờ vua Trẻ Châu Á – 2016 tại Mông Cổ, nội dung Cờ nhanh và chớp: Kết thúc giải Vô địch cờ vua trẻ Châu Á - 2016, Đoàn Cờ Vua Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích vang dội: Ở nội dung Cờ Chớp: 3 Huy chương Vàng : Vũ Mỹ Linh G8, Đặng Anh Minh B8, Nguyễn Hồng Nhung G10; 3 huy chương Bạc : Nguyễn Thu…

Wednesday, April 6, 2016

The opening system of Championship – Magnus Carlsen – Sunday Chess TV

The opening system of Championship – Magnus Carlsen – Sunday Chess TV: Based on many chess games which Championship - Magnus Carlsen played with many famous chess players in the world, you can study by yourself and build your own system for White. Here are the famous games and with many beautify chess tactics and strategies. Let's see below clip to improve your chess system: Hệ thống…