BẢNG XẾP HẠNG FIDE THÁNG 1: CARLSEN DẪN ĐẦU, GIRI Ở VỊ TRÍ THỨ 3, 3 KỲ THỦ TRUNG QUỐC TRONG TOP 20.

BẢNG XẾP HẠNG FIDE THÁNG 1: CARLSEN DẪN ĐẦU, GIRI Ở VỊ TRÍ THỨ 3, 3 KỲ THỦ TRUNG QUỐC TRONG TOP 20.: Chess Tv

Comments

Popular Posts